ROSVENGER PHARMA PVT. LTD.
HAIR OIL

HAIR OIL

Send Inquiry

( 3 ) HAIR OIL

COMPOSITION :

ARYABHISHEKPANCHAG BHRUNGRAJ

5%

BRAHMI

5%

PATRA CHANOTHI

2.50%

LIVES MEHENDI PAN

5%

PATRA RASVANTI

3.50%

PRAKAND TRIFLA

5%

FRUIT GALIPAN

3%

PATRA JASWAND

3.50%

PRAKAND CHETIKA

2%

FLAVOUR

-